ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

Public impression birads right2 benign finding left no abnormal findings recommendationannual breast exam، Public impressionbiradsright2 benign finding leftnoabnormal findings recommendationannual breast exam، جرم مولکولی و وزن معادل اپوکسید عامل پخت 1و2و7و8 دی اپوکسی اکتان DEO مورد استفاده برابر با g 2142 و geq 171 بود که از شرکت سیگما آلدریچ خریداری شد ، However adequate screening and accurate diagnosis of mental health disorders can be challenging in this population leading to a wide range of prevalence estimates Nevertheless poor mental health in the general population is associated with functional disability morbidity and early mortality These problems may be amplified among individuals with ID because of a variety of physical and social factors affecting independent functioning societal integration and transitioning from adolescence to adulthood These specifically include lower access to community resources lower rates of employment and fewer social connections all of which are known risk factors for depression and anxiety ، timing information، photooxidation، bioattenuation، زیرنویس فیلم، Check internal piping and distributors for compliance with design and security of internal bolting، زیرنویس، زیر نویس، باتوجه، باتوجه به مزایای فرآیند شکل¬دهی با لیزر نسبت به روش¬های دیگر شکل¬دهی که شامل بدون قالب بودن و کاهش هزینه، بدون تماس، کنترل آسان، کاربردی بودن، انرژی کارآمد و شکل¬دهی مواد سخت شکل¬پذیر، از این رو فرآیند شکل¬دهی با لیزر در اولویت کار قرار می¬گیرد تحلیل عددی شکل¬دهی با لیزر برای ورق¬های ترکیبی جوشکاری شده با دو جنس فولاد 304 و فولاد کم¬کربن با پارامتر ورودی سرعت لیزر متغیر، توان لیزر پرتو متغیر و قطر پرتو لیزر متغیر و پارامتر خروجی زاویه خمش حاصل از شکل¬دهی با لیزر ¬می¬باشد، که با متغیر بودن هرکدام، دیگر پارامترهای ورودی ثابت است شکل¬دهی با لیزر این نوع ورق¬ها عیوب لبه¬ایی ایجاد می¬کند ، فرامین، frequency comb، نيروي محوري، نيروي محوري، شكست، specifity، Degenerative changes are variably seen in lumbar disks Otherwise the lumbar spine is normal in shape and alignment The vertebral bodies marrow signal intensity and disc space height are grossly normalThere is no evidence of canal stenosis No signal abnormality is seen in spinal cord including conus medullaris and pravertebral soft tissue، contrast enhancing، The network technical efficiency TE decomposition based on Approach I reveals that allocative inefficiency arises only under the VRS specification but disappears under the CRS specification It can therefore be argued that interpreting the ‘same weights’ assumption for the intermediate products as outputs and inputs as a perfect coordination between the two subtechnologies as in Liang et al 2008 is not sufficient to rule out allocative inefficiency in the VRS environment Allocative inefficiency is a broader concept that includes inefficiencies arising from possible suboptimal decisions as to how much of intermediate products to produce and consume in the world of changing prices Our additive network technology can be used in identifying such inefficiency when optimal values of intermediate products are less than their observed values Our network TE decomposition reveals that a network firm is fully efficient only when it is efficient in both of its subtechnologies، 10107 Effects of Second Throat، form no organized institution no philosophy When you see that you will understand that this living thing is also what you are You cannot express and be alive through static put together form through stylized movement Classical forms dull your creativity condition and freeze your sense of freedom You no longer quot be quot but merely quot do quot without sensitivity Just as yellow leaves may be gold coins to stop the crying children thus the so called secret moves and contorted postures appease the unknowledgeable martial artists This does not mean to do nothing at all but only to have no deliberate mind in whatever one does Do not have a mind that selects or rejects To be without deliberate mind is to hang no thoughts Acceptance denial and conviction prevent understanding Let your mind move together with another's in understanding with sensitivity Then there is a possibility of real communication To understand one another there must be a state of choiceless awareness where there is no sense of comparison or condemnation no waiting for a further development of discussion in order to agree or disagree Above all don't start from a conclusion Awareness is without choice without demand without anxiety in that state of mind there is perception Understand the freedom from the conformity of styles Free yourself by observing closely what you normally practice Do not condemn or approve merely observe When you are uninfluenced when you die to the conditioning of classical responses then you will know awareness and see things totally fresh totally new Awareness is without choice without demand without anxiety in that state of mind there is perception Perception alone will resolve all our problems Understanding requires not just a moment of perception but a continuous awareness a continuous state of inquiry without conclusion To understand combat one must approach it in a very simple and direct mann، An attempt has been made to develop laboratory tests to evaluate candidate roller materials Mechanical tests fracture toughness and thermal fatigue data have been used to assess the potential of low alloy and 12 Cr steels for use in roller manufacture Detailed specifications have been established for low alloy monobloc forgings and 12 Cr weldments either for prime roller supply or roller reclamation The potential for using low alloy and high alloy castings is found to be more dependent upon producing more isotropic physical and mechanical properties in order to optimise their performance in service conditions Duplex or composite rollers appear to offer the best combination of resistance to thermal fatigue or thermal shock cracking wear resistance to permanent bending and overall economy of production،